Albümler

Tanburi Cemil Bey Külliyatı – 10 Disk Collection
 • Tür:Sanat Müziği
 • Tarih:4 Mart 2016

Tanburi Cemil Bey Külliyatı – 10 Disk Collection

Comments are closed.

Tanburi Cemil Bey Secmeler  LP  “Tanburi Cemil Bey Külliyatı – Collection” yaninda hediye olarak verilir ve LP ayri olarak satilmaz.

DİSC 1

 1. Bestenigâr Taksim (Kemençe)
 2. Rast Taksim (Kemençe)
 3. Acemaşiran Taksim (Kemençe)
 4. Nihavend Taksim (Tanbur)
 5. Ferahnâk Taksim (Kemençe)
 6. Hüzzam Taksim (Kemençe)
 7. Hüseyni Taksim (Kemençe)
 8. Hüseyni Taksim (Tanbur)
 9. Tahirbuselik Taksim (Tanbur)
 10. Acemaşiran Taksim (Tanbur)
 11. Rast Taksim (Tanbur)
 12. Yegâh Taksim (Tanbur)
 13. Garip Hicaz Taksim (Yaylı Tanbur)
 14. Hüseyni Taksim (Tanbur – Favorite)
 15. Suznâk Taksim (Tanbur)

DİSC 2

 1. Nihavend Peşrev (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 2. Nihavend Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 3. Tahirbuselik Peşrev (Kemençe – Tanbur 1. ve 2. Haneler)
 4. Tahirbuselik Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 5. Yegâh Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 6. Yegâh Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 7. Kürdilihicazkâr Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 8. Kürdilihicazkâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 9. Bestenigâr Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 10. Bestenigâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 11. Uşşak Peşrev (Kemençe – Tanbur 1. ve 2. Haneler)
 12. Uşşak Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 13. Mahur Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 14. Mahur Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 15. Hicazkâr Peşrev (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 16. Hicazkâr Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 17. Hicazkâr Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 18. Hicazkar Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 19. Rast Peşrev (Kemençe – Ud – Kanun 1. ve 2. Haneler)
 20. Rast Peşrev (3. ve 4. Haneler)

DİSC 3

 1. Beyati Peşrev (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 2. Beyati Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 3. Saba Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 4. Saba Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 5. Nühüft Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 6. Nühüft Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 7. Karcığar Peşrev (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 8. Karcığar Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 9. Neveser Peşrev (Tanbur – Keman 1. ve 2. Haneler)
 10. Acemaşiran Peşrev (Kemençe – Piyano 1. ve 2. Haneler)
 11. Şedaraban Peşrev (Kemençe – Piyano 1. ve 2. Haneler)
 12. Şehnaz Peşrev (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 13. Şehnaz Peşrev (3. ve 4. Haneler)
 14. Mevlevihane Peşrevi (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 15. Segâh Karabatak Peşrevi (Kemençe – Ud 1. ve 2. Haneler)
 16. Segâh Karabatak Peşrevi (3. ve 4. Haneler)
 17. Gülizar Peşrev (Kemençe – Tanbur 1. ve 2. Haneler)

DİSC 4

 1. Yanık Ninni (Kaba Kemençe)
 2. Ninni (Yaylı Tanbur)
 3. Çeçen Kızı (Kemençe – Tanbur)
 4. Ey Gaziler (Kemençe – Tanbur)
 5. Şedaraban Saz Semaisi (Tanbur)
 6. Hüseyni Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 7. Pembe Kız I (Kemençe – Ud)
 8. Pembe Kız II (Kemençe – Ud)
 9. Nihavend Sirto (Kemençe – Ud)
 10. Zeybek Havası (Kemençe – Ud)
 11. Ferahfeza Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 12. Gayda Havası (Kemençe)
 13. Şehnaz Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 14. Hicazkâr Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 15. Tahirbuselik Saz Semaisi (Kemençe – Tanbur)
 16. Rast Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 17. Suznâk Saz Semaisi (Kemençe -Ud)
 18. Uşşak Saz Semaisi (Kemençe – Ud)
 19. Hicaz Kadim Saz Eseri (Kemençe – Ud)
 20. Yegâh Saz Semaisi (Kaba Kemençe – Ud)

DİSC 5

 1. İsfahan Taksim (Kemençe)
 2. Uşşak Taksim (Yaylı Tanbur)
 3. Hicaz Taksim (Tanbur)
 4. Ferahnâk Taksim (Tanbur)
 5. Şedaraban Taksim I (Tanbur)
 6. Şedaraban Taksim II (Tanbur)
 7. Neva Taksim (Tanbur)
 8. Nihâvend Taksim (Tanbur)
 9. Kürdilihicazkâr Taksim (Lavta)
 10. Gülizar Taksim (Tanbur)
 11. Uşşak Taksim (Lavta)
 12. Suznâk Taksim (Kemençe)
 13. Kürdilihicazkâr Taksim (Kemençe)
 14. Segâh Taksim (Kemençe)
 15. Çoban Taksimi (Kemençe)
 16. Karcığar Taksim (Kemençe)

DİSC 6

 1. Mahur Taksim (Kemençe)
 2. Evcara Taksim (Kemençe)
 3. Bestenigâr Taksim (Yaylı Tanbur)
 4. Ferahfeza Taksim (Yaylı Tanbur)
 5. Hicaz Taksim (Yaylı Tanbur)
 6. Muhayyer Taksim (Viyolonsel)
 7. Hüzzam Taksim (Viyolonsel)
 8. Beyatiaraban Taksim (Tanbur)
 9. Kürdi Taksim (Tanbur)
 10. Garip Hicâz Taksim (Yaylı Tanbur)
 11. Suzidil Taksim (Tanbur)
 12. Suzidilara Taksim (Tanbur)
 13. Yegâh Taksim (Yaylı Tanbur)
 14. Sultaniyegâh Taksim (Kemençe)
 15. Hüseyni Taksim (Yaylı Tanbur)

DİSC 7

 1. Nişaburek Taksim (Tanbur)
 2. Müstear Taksim (Tanbur)
 3. Rast Taksim (Viyolonsel)
 4. Evc Taksim (Tanbur)
 5. Saba Taksim (Kemençe)
 6. Zavil Taksim (Kemençe)
 7. Gerdaniye Taksim (Kemençe)
 8. Nihavend Taksim (Yaylı Tanbur)
 9. Segâh Taksim (Yaylı Tanbur)
 10. Hüseyni Taksim (Viyolonsel)
 11. Mahur Taksim (Viyolonsel)
 12. Bestenigâr Taksim (Viyolonsel)
 13. Uşşak Taksim (Viyolonsel)
 14. İsfahan Taksim (Viyolonsel)
 15. Pesendide Taksim (Kemençe)
 16. Irak Taksim (Kemençe)

DİSC 8

 1. Erzincan’da Bir Kuş Var (Hüseyni Erzincan Havası – Kemençe)
 2. Karşıda Kürt Evleri (Hüseyni Şarkı – Kemençe)
 3. Dil Verme Gönül Aşka ki Aşk Âfet-i Cândır (İsfahan Gazel – Tanbur)
 4. Her Zamân Bir Vâmık u Azrâ Olur Âlem Bu ya (Uşşak Gazel – Tanbur)
 5. Sergüzeştim Şerh Edersem Âlemi Kan Ağlatır (Bestenigâr Gazel – Kemençe)
 6. Dil Verme Gönül Aşka ki Aşk Âfet-i Cândır (Suznâk Gazel -Tanbur)
 7. Kuzumun Gözleri Kare (Karcığar Şarkı – Kemençe – Ud)
 8. Neyledi Gör Bana O Mâh-i Mehi (Hicazkâr Şarkı – Kemençe – Ud)
 9. Tavlada Beslerler Bir Saçı Doru (Gerdaniye Dâğı – Kemençe – Ud – Şişe)
 10. Yatmış Uyumuş Serpilip Ol Nahl-i Melâhat (Hüzzam Gazel – Tanbur)
 11. Derdime Vâkıf Değil Cânân Beni Handân Bilir (Hicaz Gazel – Kemençe)
 12. Merdüm-i Dîdeme Bilmem Ne Fûsûn Etti Felek (Rast Gazel – Lavta)
 13. Doğdum Doğalı Ağlamadan Gözyaşımı Silmem (Saba Gazel – Yaylı Tanbur)

DİSC 9

 1. Renk Renk Oldu Cemâl-i Tâbdârından Nikab (Hüzzam Gazel – Tanbur)
 2. Zulmet-i Gamda Kalan Gönlüme Ey Mâh (Nihavend Gazel – Kemençe)
 3. Ben Sana Mecbûr Olmuşum Gel Yavrucağım (Tahir Şarkı – Tanbur)
 4. Aşiyân-ı Mürg-i Dil Zülf-i Perişânındır (Suznâk Gazel – Tanbur)
 5. Bak Ne Hâle Koydu Bu Baht-ı Siyâh (Hicaz Şarkı – Kemençe – Tanbur)
 6. Kaçma Mecbûrundan Ey Âhû-yi Vahşî Ülfet Et (Bestenigâr Şarkı – Kemençe – Ud)
 7. Âhım Mı Seni Böyle Perîşân Eden Ey Mâh (Rast Çiftetelli Gazel – Kemençe – Keman – Şişe)
 8. Her Dem Sözüm Efsûs İle Eyvâh Olacaktır (Bestenigâr Şarkı – Tanbur – Keman)
 9. Çekme Dâmen Nâz Edip Üftâdelerden Vehm Kıl (Suznâk Gazel – Tanbur)
 10. Ser-i Zülf-i Anberîni Yüzüne Nikab Edersin (Şevkefza Gazel – Tanbur)
 11. Yine Zevrak-ı Derûnum Kırılıp Kenâre Düştü (Mahur Gazel – Kemençe)
 12. Ey Sîne Sana N’oldu Yanar Âteşe Döndün (Uşşak Gazel – Kemençe)
 13. Her Zamân Pîş-i Nigâhımda Hüveydâsın Sen (Suznâk Gazel – Kemençe)
 14. Bende Mecnûn’dan Füzün Âşıklık İstidâdı Var (Hicaz Gazel – Kemençe)

DİSC 10

 1. Şedâraban Saz Semâisi (Tanbur)
 2. Suzidilara Taksim – Tanbur
 3. Mahur Taksim – Kemençe
 4. Hüseyni Saz Semâisi – Kemençe – Ud
 5. Şedâraban Taksim – Tanbur
 6. Acemaşiran Taksim – Kemençe
 7. Nihâvend Sirto – Kemençe – Ud
 8. Müstear Taksim – Tanbur
 9. Pesendide Taksim – Kemençe
 10. Uşşak Saz Semaisi – Kemençe – Ud
 11. Nihavend Taksim – Tanbur
 12. Irak Taksim – Kemençe
 13. Sâba Taksim – Kemençe
 14. Zeybek Havası – Kemençe – Ud
 15. Hicâz Taksim – Tanbur
 16. İsfahan Taksim – Kemençe
 17. Çeçen Kızı – Kemençe – Tanbur
 18. Gülizar Taksim – Tanbur
 19. Sultaniyegah Taksim – Kemençe
 20. Hicaz Kadim Saz Eseri – Kemençe – Ud