Albümler

Eyhok, No. 2 – Various Artists
 • Tür:Türk Halk Müziği
 • Tarih:11 Haziran 2004

Eyhok, No. 2 – Various Artists

Comments are closed.

 1. Rave – Serso – 00:51
 2. Heyran Jaro – Dengbej Fadil – 03:02
 3. Keçikê – Serso – 02:23
 4. Lawkê Tuxûbî – Abdullah Akınlar – 03:08
 5. Nêrîbel – Nasır Özek – 01:51
 6. Dêra Hînê – İsife Mehemed – 01:39
 7. Pîrepayîzok 1 – Abdullah Özer – 02:08
 8. Pîrepayîzok 2 – Süleyman Demir – 03:10
 9. Pîrepayîzok 3 – Tahir Demir, Süleyman Demir, Abdullah Özer, Abdülkerim Kaçar – 05:16
 10. Meşkê – Pinyanisi’li Erkekler – 02:14
 11. Hey Malikê Vê Alemê – Tahir Demir – 02:04
 12. Rabe – Ali Demir – 01:48
 13. Qiyametê – Pinyanisi’li Erkekler – 01:35
 14. Mewlûd – Pinyanisi’li Erkekler – 04:52
 15. Kela Dimdimê 1 – Abdülkerim Kaçar – 02:13
 16. Kela Dimdimê 2 – Abdülkerim Kaçar – 02:05
 17. Kela Dimdimê 3 – Abdülkerim Kaçar – 02:15
 18. Kela Dimdimê 4 – Abdülkerim Kaçar – 00:44
 19. Kela Dimdimê 5 – Abdülkerim Kaçar – 01:13
 20. Kela Dimdimê 6 – Abdülkerim Kaçar – 01:00
 21. Kela Dimdimê 7 – Abdülkerim Kaçar – 01:33
 22. Sînem Xan 1 – Meme – 00:39
 23. Sînem Xan 2 – Abdülkerim Kaçar – 01:34
 24. Sînem Xan 3(Hey Bej) – Pinyanisi’li Erkekler – 01:58
 25. Lavi – Serso – 00:52
 26. Hayoni Tela Şorşete Slale – Serso – 01:11
 27. Gulxendan – Pinyanisi’li Erkekler – 02:30
 28. Narînê – Pinyanisi’li Kadınlar – 01:04
 29. Gulê – Pinyanisi’li Kadınlar – 03:30
 30. Kanik – Pinyanisi’li Erkekler – 02:21
 31. Hey Barkin – Seyda Goyan – 01:14
 32. Hoy Şenge 1 – Goyi’li Erkekler – 01:17
 33. Hoy Şenge 1 – Goyi’li Erkekler – 01:27
 34. Pişta Kîrorî – Seyda Goyan – 00:48
 35. Şemle – Goyi’li Erkekler – 00:33
 36. Şehmêranê – Goyi’li Erkekler – 01:09
 37. Xalid Axa – İsife Mehemed – 02:28