Albümler

Bizans Kilise Müziği 2 – Iakovos Nafpliotis
 • Tür:Enstrümental Müzik
 • Tarih:19 Aralık 2008

Bizans Kilise Müziği 2 – Iakovos Nafpliotis

Comments are closed.

 1. To Pantanaktos – 02:24
 2. Ten Oraioteta – 02:45
 3. Se Ton Tes Parthenou, Ote E Amartolos – 02:56
 4. Kyrie Erkhomenos Pros To Pathos – 02:22
 5. Ton Pathon Tou Kyriou – 03:03
 6. Me apostrepes – 03:20
 7. E Zoe En Tafo, Aksion Estin, Ai Geneai, Kathelon Tou Ksilou, Erranan – 03:00
 8. Eulogetos Ei, Ton Aggelon O Demos, Ti Ta Myra – 03:06
 9. Tis Theos Megas, O Theos Emon, Agapeso Se – 03:08
 10. Deute Labete Fos, Ten Anastasin Sou – 02:55
 11. Khristos Aneste ( Argon ) – 03:32
 12. O Aggelos Eboa, Photizou Photizou – 03:29
 13. Anastaseos Emera – 03:40
 14. Kyrie Ekekraksa Argon ( B Anastaseos ) – 03:53
 15. Kateuthyntheto argon ( B Anastaseos ) – 02:56
 16. To Soteri Theo, Ekylose Me, Se Ten Yper Noun – 03:11
 17. Eis To Oros – 03:34
 18. Dynamis Synethismenon – 03:08
 19. Dynamis G. Kretos – 03:14
 20. Osoi Eis Khriston, Dynamis – 02:49
 21. Aksion Estin ( Tou Gamou ) – 02:58
 22. Aksion Estin ( Enarmonion ) – 03:29
 23. Epi Soi Khairei, Ten Gar Sen Metran 06:55