Albümler

Bizans Kilise Müziği 1 – Iakovos Nafpliotis
 • Tür:Enstrümental Müzik
 • Tarih:19 Aralık 2008

Bizans Kilise Müziği 1 – Iakovos Nafpliotis

Comments are closed.

 1. Khristos Gennatai – 02:30
 2. Esose Laon – 02:31
 3. Megalynon Psyhe Mou, Mysterion Ksenon – 02:42
 4. Theos On Eirenes – 02:26
 5. Epeskepsato Emas, Osoi Eis Khriston – 02:24
 6. Me Apostrepses – 02:37
 7. Erkhomenos O Kyrios – 02:21
 8. Khristos Gennatai – 02:30
 9. Megalynon Psyhe Mou, Mysterion Ksenon – 03:11
 10. Esose Laon To Pantanaktos – 03:29
 11. Epeskepsato Emas – 01:40
 12. Aima Kai Pyr – 03:11
 13. To Prostahthen, Hallelouja – 03:27
 14. Te Ypermaho, Khere Nymfe – 03:32
 15. Tin Oraioteta – 04:00
 16. Atenisai To Omma – 03:34
 17. Hallelouja, Idou O Nymfios – 03:17
 18. Ta Pathe Ta Septa, E porne En Klauthmo – 03:51
 19. Pasa Pnoe, Erhomenos O Kyrios – 04:02
 20. En Tais Iamprotesi, O Te Pshe Rathymia – 03:15
 21. Ton Nymfona Sou Blepo – 01:34
 22. Hallelouja, Ote Oi Endoksoi Mathetai – 03:35
 23. Semeron Krematai – 03:41
 24. Ede Vaptetai Kalamos – 04:03
 25. Ote Ek Tou Ksylou – 03:35