Albümler

Bana da Banaz’da Pir Sultan Abdal Derler – Aşık Veysel
 • Tür:Halk Müziği
 • Tarih:10 Mayıs 2019

Bana da Banaz’da Pir Sultan Abdal Derler – Aşık Veysel

Comments are closed.

 1. Bana da Banaz’da Pir Sultan derler [PİR SULTAN ABDAL]
 2. Gel gönül ülfet eyleme değme her nâdân ile [NESÎMÎ]
 3. Eyisini sen bilirsin İlâhî [İBRAHİM]
 4. İdris terziliğin îcâd etmeden [MİR’ATÎ/(KALECİKLİ MİR’ATÎ)]
 5. Seksen yıllık yolu biraz düşünek (Nasihat) [VEYSEL]
 6. Terkedip cehânın küllü varını [MİS LÎ]
 7. Beş günlük dünyada ey âdemoğlu [TESLİM ABDAL]
 8. Bir seher vaktinde gençlik çağında [VEYSEL]
 9. Ervâh-ı ezelde evelki safta [DERTLİ]
 10. Gel ey tâlip bu bir esrâr-ı Hak’tır [K TİBÎ]
 11. Sen seni yitirip gezme ırağı [K TİBÎ]
 12. Salma dil keşnesin engine âşık [TUR BÎ]
 13. Sürüp bir katire meniden gelen [S DIK]:
 14. Kaygusuz’la bir şey yeme (Şathiye) [KAYGUSUZ]
 15. Şu karşıki karlı dağlar (Bülbül Çeşitlemesi)/[KUL MUSTAFA]
 16. Bu âlemi gören sensin [VEYSEL]
 17. Göz gezdirdim dört köşeyi aradım [VEYSEL]