Genel

Feyzullah Çınar Eserleri 1

Feyzullah Çınar Eserleri 1

Kalan

Nisan 28th, 2024

0 Comments

USTA HALK OZANI FEYZULLAH ÇINAR’IN EZGİLERİ BİRBİRİNDEN ÖZEL SESLERİN BULUŞTUĞU “FEYZULLAH ÇINAR ESERLERİ 1” ADLI PROJEDE NEFES BULUYOR.

Feyzullah Çınar (1937-1983) ozanlık geleneğinin köşe taşlarındandır. Yaşadığı dönemde türlü zorluklar çekmiş ve kıymeti yeterince anlaşılmamış bir ozandır. Sesine ve sazına olağanüstü hâkimiyeti, gelenekten aldığı mirasa yaslanarak sanatını icra etmesi, halkın sorunlarını dile getiren üretimleri, hem geleneksel Alevi kültürünü aktarması hem de bu müzikal mirasa kendi üretimlerini eklemesi ve içinde bulunduğu dönemin sorunlarını dile getirmesi, ona Alevi-Bektaşi ozanları arasında Anadolu’nun sınırlarını aşan ‘özel bir konum’ kazandırmıştır.

Yaşadığı dönemde yarattığı etki alanına rağmen maddi zorluklar ve yoksulluk içinde geçen bir hayatı oldu Çınar’ın. 1970’li yılların zor ve tehlikeli ortamında, bir yandan ozanlık geleneğini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan politik nedenlerle defalarca tutuklandı, geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi yıpratıcı koşulların olumsuz etkilerine maruz kaldı. Alevi müzik geleneğinin bu değerli ozanı, temizlik işçisi olarak çalıştığı dönemde, Ankara’da Kurtuluş Parkı’nda kalp krizine yenik düşerek aramızdan ayrıldı.

Hayatında ve müzik üretiminde yaşadığı zorlu koşullara rağmen F. Çınar, günümüze kadar ulaşan birçok orijinal eser bırakmıştır ve bu eserler Alevi müziğinin çok kıymetli ve nadir örneklerini oluşturuyor. Kalan Müzik öncülüğünde Feyzullah Çınar’a ait eserlerin birbirinden farklı yorumcular tarafından seslendirildiği bu özel proje, değerli ustaya yapılan ilk ‘saygı albümü’ olma özelliği taşıyor.

Usta halk ozanı Feyzullah Çınar’ın ruhumuzu besleyen, Pir Sultan Abdal, Teslim Abdal, Şah Hatayi, şık Dertli, şık Mesleki, şık Seyrani, şık Sıtkı, şık Noksani, şık Ruhsati, Derviş Kemal, şık Mihneti, şık Ceyhuni gibi büyük halk şairlerinin sözleriyle buluştuğu besteleri, “Feyzullah Çınar Eserleri” albümünde bir araya geliyor. 1983 yılında kaybettiğimiz büyük ozanın anısına yapılan projenin bu ilk albümünde, Feyzullah Çınar’ın ezgileri birbirinden özel sesler ile nefes buluyor.

Kalan Müzik etiketi altında, Nilüfer Saltık’ın prodüktörlüğünde tamamlanan bu özel proje, halk müziğinin önde gelen usta sanatçılarından Erdal Erzincan ve Cengiz Özkan’ın proje danışmanlığında iki yıla yakın bir sürede hazırlandı. “Feyzullah Çınar Eserleri” projesi iki bölümden oluşuyor. Albümün ilk bölümünde Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Dertli Divani, Nidâ Ateş, Ahmet Aslan, Muharrem Temiz, Ali Rıza Albayrak & Hüseyin Albayrak, Mercan Erzincan, Ender Balkır, Mazlum Çimen, Grup Abdal, Zeynep Bakşi Karatağ ve Erdem Altınses yer alıyor. Birbirinden farklı ‘sound’ların yer aldığı albüm icra bakımından da çeşitlilik gösteriyor. Bu çalışmanın bir diğer önemi ise, proje tanıtımında ve kapak çalışmalarında yer alan fotoğrafların ilk kez dijitale aktarılmış olması. Çınar’ın aile fotoğraf arşivinden alınan ve daha önce gün yüzüne çıkmamış fotoğrafları, sanatçının hayatındaki farklı dönemleri sergiliyor.

“Feyzullah Çınar Eserleri 1” Kalan Müzik etiketiyle 25 Nisan’dan itibaren tüm dijital platformlarda yer alacak.

Albümde Yer Alan Eserler;
Erdal Erzincan – Kınamayın Beni Hakkı Sevenler
Nidâ Ateş – Dolanı Dolanı Gelir
Dertli Divani – Pirim Pir Sultan
Cengiz Özkan – Kara Bahtım
Ahmet Aslan – Eski Libas
Muharrem Temiz – Bana Gül Diyorlar
Ali Rıza Albayrak & Hüseyin Albayrak – Haydar-ı Kerrar Aşkına
Mercan Erzincan – Kerbela’da Uçan Dertli Turnalar
Ender Balkır – İnsana Muhabbet Duyalı
Mazlum Çimen – Evvel Ateş Püskürürken
Grup Abdal – Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
Zeynep Bakşi Karatağ – Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin
Erdem Altınses – Dolanı Dolanı Gelir (Cinematic Version)

English

THE WORKS OF FEYZULLAH ÇINAR-1” BRINGS TOGETHER EXTRAORDINARY MUSICIANS TO LEND VOICE TO THE WORKS OF MASTER OZAN FEYZULLAH ÇINAR

Feyzullah Çınar (1937-1983) is a cornerstone of the tradition of the ozan, the singing bard. He faced various difficulties in his lifetime, and his worth was not fully recognized. His extraordinary mastery of both his voice and his instrument, his performance of his art on the basis of the heritage he received from tradition, his works that gave a voice to the problems of the people and both his transmission of traditional Alevi culture, and his own additions to this musical heritage, gives him a special place among Alevi-Bektaşi ozans that transcends the borders of Anatolia.

Despite the sphere of influence that he created during his lifetime, Çınar suffered poverty and various difficulties. In the tough and dangerous environment of the 1970s, as he strived to continue the ozan tradition on the one hand, he was arrested for political reasons several times, and was subjected to the negative impact of hardship and unemployment on the other. This esteemed ozan of the Alevi musical tradition, during a period when he was working as a sanitation worker, suffered a heart attack in Kurtuluş Park in Ankara, and passed away.

Despite the difficult conditions he faced in his life and in producing music, Feyzulah Çınar left behind many original works that have survived to this day, and his oeuvre includes some of the rarest and most valuable works of Alevi music. This special project conceived by Kalan Music, sees different interpreters perform the works of Feyzullah Çınar, constituting the first album in homage to the esteemed master.

The soul-nurturing compositions of the master ozan Feyzullah Çınar, which feature lyrics by the great poets and minstrels, Pir Sultan Abdal, Teslim Abdal, Şah Hatayi, Âşık Dertli, Âşık Mesleki, Âşık Seyrani, Âşık Sıtkı, Âşık Noksani, Âşık Ruhsati, Derviş Kemal, Âşık Mihneti and Âşık Ceyhuni, are now brought together in the project “The Works of Feyzullah Çınar”. In the first album of this project, created in memory of the great ozan we lost in 1983, the works of Feyzullah Çınar are brought to life by some extraordinary performers.

Published by Kalan Music and produced by Nilüfer Saltık, this special project was prepared over two years under the consultancy of master musicians Erdal Erzincan and Cengiz Özkan. “The Works of Feyzullah Çınar” consists of two parts. The first part features the performances of Erdal Erzincan, Cengiz Özkan, Dertli Divani, Nidâ Ateş, Ahmet Aslan, Muharrem Temiz, Ali Rıza Albayrak & Hüseyin Albayrak, Mercan Erzincan, Ender Balkır, Mazlum Çimen, Grup Abdal, Zeynep Bakşi Karatağ and Erdem Altınses. The album features diversity both in terms of sound and performance styles. Another important aspect of this work is that the photographs used in the promotional material and cover of the album have been transferred into the digital environment for the first time. Previously unpublished photographs from Çınar’s family archive illustrate different periods from the artist’s life.

Published by Kalan Music, “The Works of Feyzullah Çınar-1” will be on all digital platforms from 25 April. 

Album Playlist:

Erdal Erzincan – Kınamayın Beni Hakkı Sevenler [Do Not Reprimand Me, You Who Love God]

Nidâ Ateş – Dolanı Dolanı Gelir [(Death) Comes Up the Winding Road]

Dertli Divani – Pirim Pir Sultan [Pir Sultan My Sage]

Cengiz Özkan – Kara Bahtım [My Dark Fate]

Ahmet Aslan – Eski Libas [The Old Dress]

Muharrem Temiz – Bana Gül Diyorlar [They Tell Me to Laugh]

Ali Rıza Albayrak & Hüseyin Albayrak  –  Haydar-ı Kerrar Aşkına [In the Name of the Unrelenting Lion]

Mercan Erzincan – Kerbela’da Uçan Dertli Turnalar [Sorrowful Cranes Flying Over Karbala]

Ender Balkır – İnsana Muhabbet Duyalı [Since I Have Shown Affection to Humanity]

Mazlum Çimen – Evvel Ateş Püskürürken [Once I Spewed Fire from My Mouth]

Grup Abdal – Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez [The Snow on These Mountains Won’t Melt This Year]

Zeynep Bakşi Karatağ – Siyah Saçlarında Hatem Yüzlerin [Your Face Framed by Your Black Hair]

Erdem Altınses – Dolanı Dolanı Gelir [(Death) Comes Up the Winding Road] (Cinematic Version) 

Translation: Nazım Dikbaş

Comments are closed.