Genel

Doğan Çelik’in solo albümü Kilamê Vayî

Doğan Çelik’in solo albümü Kilamê Vayî

Kalan

Mayıs 28th, 2022

0 Comments

Etnik folk müzik sanatçısı “Doğan Çelik”  dokuz yıl sonra ikinci solo albümü ‘’KILAMÊ VAYÎ’’ (Rüzgarın Şarkıları)  ile dinleyicisiyle buluşuyor.

İlk albümü ‘’ZEWT’’ (Beddua) ile farklılığını hissettiren sanatçı, ikinci çalışması Kilamê Vayî ile anadilinin olanaklarını genişletiyor. Bu albümde kendi tarzını kalıcılaştırma uğraşı içine giren sanatçı, çabasının karşılığını, başarılı bir işe imza atarak alıyor. 

Doğan Çelik, ilk solo albümü olan Zewt’ten dokuz yıl sonra hazırladığı Kilamê Vayî’de, ilk albümünde olduğu gibi kendi eserlerini icra ediyor. Sadece kendi eserlerini okuyan sanatçı bu yönüyle çağdaş ozanlık geleneğini de sürdürüyor.

Söz ve müzikleri sanatçıya ait olan çalışmanın 11 eseri / Kirmanckî, 2 eseri de Türkçe dillerinde. Albüm bu yönüyle yok olma tehlikesi altında olan Kirmanckî (Zazaca) için bir olanağa dönüşme iddiasında. Doğan Çelik bu pratiğiyle toplumsal bir misyon da yüklenmiş oluyor. İçinde doğduğu dile-kültüre karşı sorumluluk duyuyor ve bu bilinçle sanatını biçimlendiriyor: ‘’Çünkü ana ve atalarım, çocukken kulağıma bu dili, bu dilin müziğini, sevincini ve hüznünü fısıldadılar. Bunlardan azade müzik yapmam mümkün değil. Etno dinsel kimliğinden dolayı yüz yıllardır tahrip edilen yurdum Dersim’in derdini derdim bilerek şarkılarımı ezgiliyorum’’ diyor.

Sanatçı Kilamê Vayî çalışmasında, ilk albümü Zewt’te olduğu gibi geleneksel Kürt Alevi müziği temalarını kullandığı gibi, dünya müziklerinden de temalar kullanmış. Örneğin bir eserde folklorik Anadolu ezgisi tonu duyulurken, ötekisinde Country, Caz, Reggae tonlarını duymak mümkün. Böylece yerelden evrensele akan bir ırmak olarak, kendi mecrasını oluşturuyor, onun sekanslarından akıyor. 

Sanat yönetmenliğini Doğan Çelik’in yaptığı albümün eser düzenlemelerinde Kemal Dinç, Cansun Küçüktürk, Erdem Altınses, Serhat Ayebe, Ümit Uçar, Ari Hergel gibi ünlü müzik insanlarının imzaları dikkat çekiyor. 

Geçmişten geleceğe bu topraklarda yaşayan halklar için bir köprü olmayı hedefleyen ‘’KILAMÊ VAYÎ’’ (Rüzgârın Şarkıları) tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda!

English

Ethnic folk music artist Doğan Çelik has released his second solo album “KILAMÊ VAYΔ (Songs of the Wind) after nine years

Showcasing his different style with his first album, “ZEWT” (Curse), Çelik is poised to expand the limits of his mother tongue with his second solo album, Kilamê Vayî. The artist reaps the reward of his efforts to perpetuate his style with the success of this album.

Much like his first solo album, Çelik performs his own songs in Kilamê Vayî which enables him to pursue the art of traditional minstrelsy. 

The album features songs written and composed by the artist, 11 of which are in Kirmanckî and 2 in Turkish. Çelik, in that sense, undertakes a social mission, as his album strives to expand the opportunities for the endangered language, Kırmanckî (Zazaki). Fashioning his art with his responsibility to his language and culture, the artist says that: “My ancestors and mother whispered the joy, sadness and the music of this language in my ears when I was a child.  It is impossible for me to produce music without them. I compose my songs by internalizing the sufferings of my home, Dersim which has been devastated for years because of its ethnoreligious identity.”

The artist distils the themes of traditional Kurdish Alevi music as well as the themes from world music. So, it is possible to hear folkloric Anatolian tunes in one song while Country, Jaz, and Reggae echoes in another. And his music becomes a river flowing from the local to the universal creating its own channels.

The art director of the album Doğan Çelik collaborated with famous musicians such as Kemal Dinç, Cansun Küçüktürk, Erdem Altınses, Serhat Ayebe, Ümit Uçar, and Ari Hergel in the arrangement of the songs.

‘’KILAMÊ VAYÎ’’ (Songs of the Wind), an album aspiring to be a bridge between the past and the future for people living in this land, is available in all music stores and digital platforms! 

Comments are closed.