Genel

GÖNÜLDEN İKRARIM

GÖNÜLDEN İKRARIM

Kalan

Temmuz 27th, 2020

0 Comments

İkrar; taraflar arasında bağlayıcılığı ifade eden ve uyulması gereken kurallar bütünü ve Hak sözleşmesidir. Ben de dil, söz, melodi, saz ve söz ile Kalan Müzik’e bend olup çalışmamızın adını “Gönülden İkrarım” adını verdim. Yaradılışın temeli sevgi, aşk ve ikrar üzerine kurulduğu gibi Alevi inancının da temelidir. Piri talibe, eri yola, aşığı Hakk’a bağlayan öneme sahiptir.

Sazımızla sözümüz

Yunustandır közümüz

Pir Sultanla özümüz

Dünya’ya selam olsun

Sözlerimden de anlaşılacağı üzere, geçmişimin ışıklarını rehber alarak bu yola koyuldum. Onların edep erkân ve dünya görüşü ile bütünleşen bir albüm çalışması gerçekleştirmeye çalıştım. Bunu yaparken özellikle geçmişten günümüze bildiğimiz sazımız ve sözümüzün yalın halini tını ve renk özelliklerini muhafaza etmeyi tercih ettim. Tunceli/Dersim bölgesinde derlediğim deyiş, semah, ve nefeslerin yanı sıra ,söz ve müziği tarafıma ait toplam on sekiz eserden oluşan bu çalışmamı, Hak Muhammed Ali aşkı ile bu kadim yolda yürüyen Hak âşıkları ve Ozanlarının dili, teli ve nefesi ile, Anadolu ve Dünya halklarına armağan ediyorum.

Comments are closed.