Haberler

Samida: Alaca

Samida: Alaca

Kalan

Şubat 2nd, 2019

0 Comments

Gürcü dilinde üç kız kardeş anlamına gelen “SAMİDA” 2016 yılında Yudum ŞAHİN, Damla ŞAHİN ve Tamara ŞAHİN kardeşler tarafından kurularak müzik yolculuğuna başlamıştır. Gürcü Müziği’nde geleneksel olarak var olan polifonik şarkı söyleme üslubunu yaşatmak ve yeni üretimler ortaya koymak amacıyla oluşturulan SAMİDA 2017 yılında müzik topluluğuna dönüşerek üretimlerine yeni bir boyut kazandırmıştır. Topluluk, farklı coğrafyalarda yaşayan halkların müzik üretimlerini kendilerine özgü bir yorum ve düzenleme anlayışıyla seslendirmektedir. Polifonik vokal performanslarının yanı sıra enstrüman performanslarını da aynı anlayışla şekillendiren topluluğun müzik direktörlüğünü Ali Kazım AKDAĞ yapmaktadır. Geleneksel sazlar ve dünya sazlarının buluştuğu bir müzik anlayışıyla sahne performanslarını şekillendiren topluluk 2019 yılında ilk albümleri olan ALACA’yı KALAN MÜZİK şemsiyesi altında müzik severlerin beğenisine sunmuştur. Farklı müzik disiplinlerinden gelen icracıların bir araya gelmesiyle oluşan ahenk ve renk birlikteliği ALACA’nın oluşmasında ilham kaynağı olmuştur. Yudum Şahin’in panduri, viyolonsel ve vokal performans ile, Damla Şahin’in salamuri, balaban ve vokal performans ile, Tamara Şahin’in keman ve vokal performans ile, Efgan Rende’nin gitar ile, Ali Kazım Akdağ’ın bağlama ailesi ile, baran Aşık’ın balaban ile, Burak Demir’in bas gitar ile, Ersin Killik’in perküsyon ile, İlhan Özgür’ün akordeon ile, Okan Subaş’ın Tulum ve salamuri ile eşlik ettiği topluluğun müzik üretme anlayışı her bir üyesinin birikim ve deneyimlerinden hareketle ortak bir estetik değer oluşturmak olarak özetlenebilir. Kendine has bir icra ve düzenleme anlayışı oluşturarak geleneksel müziklerin icra ve duyuş özelliklerine yeni bir bakış açısı kazandırmak en önemli hedeflerden biridir. Müzik düzenlemeleri akustik enstrümanlar kullanılarak ve sahne performansı esas alınarak yapılandırılmaktadır. Çalışma alanı olarak belirlenen geleneksel müziklerin etkileyici estetik derinliği ve kültürel alt yapısı topluluğun çalışmalarını bu alan üzerinde yoğunlaştırmasına sebep olmuştur.

SAMİDA farklı müzik disiplinlerinden gelen ve alanında önemli sanatsal ve akademik birikimlere sahip icracıların bir proje olarak bir araya geldiği bir topluluktur. Kısa vadede müzikal açıdan yeni bir icra anlayışının sergilenmesi, orta ve uzun vadede ise çalışmaların akademik olarak yapılandırılması ve bu yönde üretimlerin yapılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda yapılan her çalışma ve ele alınan her eserin gerek kültürel alt yapısı gerekse müzikal özellikleri titizlikle incelenmekte ve ele alınmaktadır. Ortaya konulan anlayışa dair üretimlerin gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlamak ve yapılması muhtemel akademik çalışmalara kaynaklık edebilecek materyalleri üretebilmek adına çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Belirlenen hedefler doğrultusunda müzik ayağının yanında akademik ve yayın ayağının da olması yönünde çalışmalar yürütülmektedir. Bu yönüyle bilindik müzik topluluğu anlayışından farklı olarak her yönüyle planlı bir çalışmanın yürütüldüğü uzun soluklu bir proje olarak düşünülmüştür. Üretimin bir kültür ürünü olduğu gerçeğinden hareketle, toplumların sahip olduğu kültürel değerleri geleneksel müzikler üzerinden taşıma sorumluluk ve bilinciyle geleceğe doğru sanat üretimleri bırakabilme hedefiyle çalışmalara yön verilmektedir.

Comments are closed.