Genel

Di̇kti̇ği̇mi̇z Fi̇danlar Yeni̇den Yeşeri̇yor

Di̇kti̇ği̇mi̇z Fi̇danlar Yeni̇den Yeşeri̇yor

Kalan

Eylül 8th, 2018

0 Comments

En son Şubat 2005 yılında, “Hasbıhâl” adlı çalışmamla sizlerle hasbıhâl eylemiştim. Dokuz yıl aradan sonra bu yıl, 2014’de “Hâkisar” adlı çalışmamı sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yaşadığım zaman dilimi içinde karınca kararınca ürettiklerimi ve bizlere miras kalan ulu ozanlarımızın cevherlerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğim…

İnsanoğlu hayatı boyunca yaptığı olumlu, olumsuz her şeyde özünde var olanları aileden aldığı eğitimle ve çevresinden öğrendikleriyle sentezleyerek kendini var etmeye çalışır. Aslında bu çaba var olanı kendi çapında anlamaya çalışmak, ya da ortaya çıkarmaktır.

İnsanlığın varoluşuyla süregelen ve Okyanus kadar derin, kendine özgü, insan merkezli bir inanç ve ibadet anlayışı olan, Alevi-Bektaşi-Kızılbaş inancında; Irk, dil, din, renk, mezhep ve cinsiyet ayrımı gözetmeden yetmiş iki millete bir nazarla bakmak; Yolumuzun olmazsa olmaz kuralı olduğu kadar, gerçek anlamda insan olmanın da ön koşuludur.

İnsan, bir başka insanı ötekileştirmeden, haklının yanında, haksızın karşısında olursa, zamanla haksızlıklar yok olarak, her şey Hak’tan yana Hakk’a evrilir.

Bütün farklı düşünce, inanç ve ibadet anlayışları bir zenginlik olarak algılanırsa; kardeşçe bir arada yaşama kültürü kabul görür ve hayata geçerse; özü türap kâmil insanların özlü sözleri-kelamları ve ulu ozanların deyişleri yaşamımızın bir parçası olarak karşılık bulursa; yer kürenin ortak mülkiyet olarak kabul edildiği, herkesin emeğinin karşılığını aldığı ve rızalık temelli hakça yaşam biçiminin hayat bulduğu bir dünya düzeninin mutlaka kurulacağı o gün gelecektir…

Aşk ile.

Comments are closed.