Haberler

Şehr-i Hakikat – Ali Yıldız [Basın Bülteni]

Şehr-i Hakikat – Ali Yıldız [Basın Bülteni]

Kalan

Ağustos 4th, 2017

0 Comments

Alhas toprakları, Dersim, Malatya, Sivas, Maraş, Elbistan yöresi Alevi kültürünün tam ortasında yaşayan Alhas ve Sinemili Kürt Aşiretleri ve bunların bünyesinde etkinlik yürüten Sinemili Ocağının yaşadığı bir coğrafyanın adıdır. Tarih boyunca gizli kalmış bazen de popüler olabilmiş, nice ozana yurtluk etmiştir bu topraklar. Bu değerleri bağrında barındıran bölgenin, saklı kalmış, yasaklı Alevi kültürü, tüm baskılara rağmen kendi içinde, dedelerini muhafaza etmiş, düşünce adamlarını saklamasını bilmiştir. Bölgeye has iki telli curalarıyla, dedelerin elinde 12 perdeli 3 telli “Telli Kur’an” dedikleri ruzbalarıyla Alevi inancını kuşaktan kuşağa aktarmışlar, sarp kayaların, uzun kanyonların, derin vadilerin kıvrımlarında yankılanan seslerini yüzyıllar boyunca var etmişlerdir. Bizim albüm çalışmamız iki temel üzerine kurgulanmış bulunuyor: Bunlardan birincisi bölgede yaptığımız derlemelerde elde ettiğimiz ezgiler, diğeri ise bu ezgilerin tarafımızdan icra edilmesidir. Bu çalışmanın içeriğinde yer alan Alevi kültürünün yasaklı öğeleri “Şehr-i Hakikat” bünyesinde sırlarla kaplı olarak yaşamaya devam ediyor. Ancak halen yaşayan bu inancın ve kültürün bazı örneklerini sırlar aleminden zahir aleme taşıyan elçilerin var olduğunu da biliyoruz. İşte biz, tüm orijinalliğiyle birlikte gelecek kuşaklara bir miras olarak bırakmak için bunları yeniden icra ederek sizlere buluşturmaya, sizlerle tanıştırmaya çalıştık.
Alhas ve Sinemili dedeleri, kâh kendilerinden, kâh ulu ozanlardan, hikmetli sözleri yine kendi kültürlerince ezgilendirmişlerdir. Şah Hataî, Viranî, Gevherî, Noksanî, Pir Sultan Abdal gibi eski ozanların; Murtaza Yıldız, Nesimi Çimen, Tacım Baba, Erdem Baba, Melûlî gibi 20. yüzyılda yaşamış bu ozanların deyişleri bu çalışmaya birer abide olarak şeref verdiler. Bu eserleri dinlerken geçmişle derin bağlar kuracağınızı, Alevi inancına ve felsefesine nüfuz edeceğinizi umarak…

Comments are closed.