Genel

Ender Doğan ”İrfan Türküleri” Albümü 25 Şubat’ta Tüm Müzik Marketlerde!

Ender Doğan ”İrfan Türküleri” Albümü 25 Şubat’ta Tüm Müzik Marketlerde!

Kalan

Şubat 24th, 2014

0 Comments

Ender Doğan ‘’ İrfan Türküleri’’

Anadolu İrfanının sesli kültürü, Ünlü sanatçı Ender Doğan’ın özel yorumuyla yeniden hayat buluyor. İrfan kültüründen doğan ve yeni bir derleme ile halk müziğindeki yerini alan “İrfan Türküleri-Kadîm Nefes” müzikseverlerle buluşuyor…
ENDER DOĞAN’DAN “İRFAN TÜRKÜLERİ”
Türkü, sesli kültürümüzün en büyük değerlerinden biri… Türkü, dillendirenin derinliği ve özelliğiyle şekillenir. Halk bozlağından ilahilere kadar uzanan geniş yelpaze içinde İrfan Türküleri’nin farklı bir yeri ve katman derinliği bulunur.

Tasavvuf kültürü, Anadolu insanının hayatına işlemiştir. Özdeyişlerin manilerle, ilahilerin türkülerle iç içe geçtiği bu kültür havzası; içerisinde binlerce yılın mirası sanat, estetik ve bilgelik şaheserlerini bulundurmaktadır. İrfan türküleri de bu kültürün sesi ve rengidir. Albümde yer alan eserlerin çoğu, derlemesi sanatçımız Ender Doğan tarafından yapılmış, bir kısmı da halk müziği repertuarımızda mevcut olan ve içerdiği mana itibariyle Anadolu irfânını öne çıkaran eserlerdir.

ENDER DOĞAN
Sanat ve sahne hayatına 1988 yılında başlayan Ender Doğan sayısız ulusal ve uluslararası konsere imza attı. Müziğin sosyolojisi ile yakından ilgilenen ve Akademik alanda  çalışmalar yürüten sanatçı aynı zamanda Anadolu’nun her köşesini gezerek irfan kültürünün aktarıcısı olan yüzlerce türkü derledi. “Bir Telden Bir Nefesten”, “Sûfî Nağmeler”, “Mim”, “İrfan Türküleri” gibi sayısı on’u aşan albümlere imza atan Ender Doğan müzik çalışmalarını irfan’ın kurucusu ariflere ve bu kültürün taşıyıcısı Anadolu halkına adamıştır…

İRFAN TÜRKÜLERİ
Albümde, Tasavvuf müziğinin Anadolu tarz ve yorum merkezleri olan Elazığ, Erzincan, Urfa, Trakya ve Erzurum gibi yörelerin okuyuşları esas alındı. Âşıkların, Âriflerin kalplerinden dudaklarına yükselen ahengi, gönülden gönüle ve muhatap gönüllere ulaştırmak arzusu bu çalışmanın temeli oldu.

Albümde de yer alan; Dârendeli Hulûsi Efendi, Alvarlı Muhammed Lutfi, Abdülganî Efendi, Şah Hatâyî, İbrahim Hakkı Erzurûmi,  Abdülganî Efendi, Âgâhî, Dâimi, İsmail Hakkı Bursavî,  Seyyid Nesîmi ve bunlar gibi yüzlerce aşık bu topraklarda nutk-u şerifleriyle nefes olmuşlar; bu nefesleri ile de Anadolu’yu mayalamışlar. Aynı maya, “irfan türküleri”ni de oluşturan özdür.

16 eserin icrâ edildiği “İrfan Türküleri” albümünde; “Kaşın Mihrâbına Secde Edenler, Kurban Olayım Ben Sana,Ey Gönül Kılsan Tefekkür, Aman Ey Erenler,Nettinse Sen Ettin, Ey Dîde Nedir Uyku,Bugün Cânân Bizi Dâvet Eyledi,Ey Kerem Kânı,Seher Vakti Çaldım Yârin Kapısın,N’olur Yâ Rab, Dağları Dağıdır, Hayder Ali, Bir Leyli’nin Mecnûnuyam, Şem’a Yanan Pervâneler”  eserlerine yer veriliyor.

Huzurlarınızda kültürümüzün özü olan “irfan Türküleri” ve sanatçımız Ender Doğan…!

Comments are closed.